Ταχύτητα Ιστοσελίδας

Η τεχνολογία αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Ο όγκος δεδομένων των πληροφοριών πλέον είναι τεράστιος και μεταφέρεται μέσα στο διαδίκτυο με απίστευτα γρήγορες ταχύτητες. Οι πληροφορίες που στέλνονται και λαμβάνονται είναι αμέτρητες χωρίς όρια κρατών, ηπείρων ή και πλανήτη. Η ταχύτητα ιστοσελίδας ή κάποιας online υπηρεσίας, παίζει τον σημαντικότερο ρόλο κατά την μετάδοση των δεδομένων.

Σε καθημερινή βάση, πάνω από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπων είναι συνδεδεμένοι με το internet και αλληλεπιδρούν είτε μεταξύ τους, είτε μέσω κάποιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Internet Live Stats η οποία όπως αναφέρει, ο αριθμός αποστολής email σε καθημερινή βάση ανέρχεται πάνω από 2 δισεκατομμύρια.

Έρευνα της Cisco έχει δείξει πως μέχρι το έτος 2023, ο αριθμός των συνδεδεμένων χρηστών στο διαδίκτυο θα ανέρχεται στα 5.3 δισεκατομμύρια.

Πιο συγκεκριμένα η αύξηση που θα ακολουθήσει κάθε χώρα είναι της τάξεως του 66% με 92%. Να αναφερθεί επίσης πως το 2ο μέσο επικοινωνίας με ποσοστό 27% είναι οι κινητές συσκευές.

Server - Ένας Σημαντικός Παράγοντας στην Ταχύτητα Ιστοσελίδας

Όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται στο διαδίκτυο, όπως και κάθε πληροφορία, έχουν πομπό και δέκτη.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση των ιστοσελίδων, ο πομπός είναι ο server, ο κεντρικός υπολογιστής που είναι σε λειτουργία 24/24ωρο και που φιλοξενεί μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή.

Συγκεκριμένα κρατάει όλα τα αρχεία μιας ιστοσελίδας, την βάση δεδομένων της, καθώς επίσης και τα όλα τα email που τυχόν διαθέτει. Από την άλλη, ο δέκτης είναι ο τελικός χρήστης που λαμβάνει και αλληλοεπιδρά με αυτά τα δεδομένα.

Ας δούμε για παράδειγμα την χρήση ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop).

Ταχύτητα Ιστοσελίδας

Ο χρήστης που εισέρχεται σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ζητάει από τον server να του εμφανίσει αρχικά την δομή της ιστοσελίδας και έπειτα τα προϊόντα, τις φωτογραφίες, τα κείμενα κλπ.

Λαμβάνοντας την συγκεκριμένη ανάγκη, ο server ετοιμάζει τα δεδομένα και τα στέλνει στον χρήστη.

Εδώ υπάρχουν τρείς βασικοί παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας.

  1. Ο χρόνος που θα χρειαστεί να λάβει το αίτημα ο server.
  2. Ο χρόνος που θα χρειαστεί ο server για να ετοιμάσει – χτίσει την ιστοσελίδα.
  3. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να την στείλει στον χρήστη. 

Ταχύτητα Ιστοσελίδας ή Pagespeed

Τι μας ενημερώνει η Google

Σύμφωνα με την Google, ο μέσος χρόνος φόρτωσης μιας ιστοσελίδας (sitespeed) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 με 4 δευτερόλεπτα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν κάποια από τις τρεις διαδικασίες καθυστερήσει, τότε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί πέρα από την τυχόν αποχώρηση του χρήστη από την ιστοσελίδα, θα μας επηρεάσει και στα οργανικά αποτελέσματα αναζητήσεων της Google.

Καλή Χρειάζεται Βελτίωση Κακή
FCP 0'' 1'' - 3'' πάνω από 3''
FID 0''' - 100''' 100''' - 300''' πάνω από 300'''
LCP 0'' - 2.5'' 2.5'' - 4'' πάνω από 4''
CLS 0 - 0.1 0.1 - 0.25 πάνω από 0.25

Εκτός από τον Server

Τρόπος κατασκευής ιστοσελίδας και περιεχόμενο

Πέρα από την ταχύτητα που μας παρέχει ο server, το 2ο σημαντικό ρόλο παίζει και η ίδια η ιστοσελίδα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια, όπως επίσης και το περιεχόμενο που διαθέτει.

Τρόπος Κατασκευής Ιστοσελίδας

Κάποιοι από τους σημαντικούς παράγοντες για την ταχύτητα ιστοσελίδας, είναι ο εξ αρχής κακός σχεδιασμός και η υλοποίηση που εφαρμόστηκε για να ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα, ο κακό γραμμένος κώδικας και η υπερφόρτωση της ιστοσελίδας με plugins, modules κλπ εργαλεία τρίτων.

Αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε μεγάλη καθυστέρηση σε μεμονωμένες λειτουργίες (π.χ. προσθήκη προϊόντος στο καλάθι αγορών) ή σε ολόκληρη την ιστοσελίδα.

Πολλές φορές επίσης, μια κακό υλοποιημένη ιστοσελίδα, μπορεί να μην ολοκληρώσει και καθόλου την φόρτωση της, με αποτέλεσμα σφάλματος με κωδικό 500 (internal server error).

Custom Ιστοσελίδα

96%

CMS με Custom Κώδικα (WordPress, Joomla κλπ)

92%

CMS με εργαλεία τρίτων (plugins, modules κλπ)

67%

CMS με εργαλεία τρίτων (template, plugins, modules, custom κώδικα)

38%

Αρχεία Πολυμέσων Ιστοσελίδας

Μεγάλη προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί στο μέγεθος αρχείων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Συνήθως μεγάλα σε μέγεθος αρχεία μιας ιστοσελίδας, είναι τα πολυμέσα (φωτογραφίες και βίντεο).

Αν μια φωτογραφία είναι πάνω από 1MB, τότε πολύ πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα με τον χρόνο φόρτωσης προς τον επισκέπτη. Πολλές φορές ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας, διαθέτει χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης με αποτέλεσμα η φωτογραφία να μην εμφανίζεται, ενώ η ιστοσελίδα να έχει φορτώσει κανονικά.

Το κακό βέβαια με μικρότερες σε μέγεθος φωτογραφίες, είναι πως χάνεται η καλή ανάλυση και ποιότητα. Σε αυτό φυσικά υπάρχει η λύση αλλαγής τύπου εικόνας από JPG,PNG, GIF σε Webp ή SVG.

Ταχύτητα Φόρτωσης Εικόνας Ταχύτητα Φόρτωσης Φωτογραφίας

Με την χρήση διανυσματικών εικόνων μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες της ιστοσελίδας, χωρίς να χάσετε την παραμικρή ποιότητα και λεπτομέρεια. Επίσης οι διανυσματικές εικόνες, προσαρμόζονται απόλυτα σε όλες τις αναλύσεις χωρίς να χάνουν την ποιότητα τους και χωρίς να θολώνουν.

Αρχεία Κώδικα Ιστοσελίδας

Δεύτερο ρόλο στα προβλήματα καθυστέρησης φόρτωσης ιστοσελίδας, είναι τα αρχεία CSS και Javascript της ιστοσελίδας, είτε είναι εξωτερικά (φόρτωση από άλλη ιστοσελίδα) είτε εσωτερικά (φόρτωση από την ίδια ιστοσελίδα).

Σε κάθε τέτοιου είδους αρχεία, θα πρέπει να εφαρμόζεται η τεχνική minification, η οποία μικραίνει το μέγεθος αρχείου κατά πολύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να καλή μικρότερα σε μέγεθος αρχεία το οποίο και οδηγεί σε πιο γρήγορη φόρτωση.

Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και η μέθοδος ένωσης, η οποία θα μειώσει τα τυχόν πολλά αρχεία CSS και Javascript σε ένα μόλις αρχείο. Με αυτό τον τρόπο η ιστοσελίδα δεν θα χρειαστεί να καλέσει και να φορτώσει πολλά αρχεία, πράγμα το οποίο μειώνει σημαντικά την ταχύτητα φόρτωσης.

Μέθοδος Minify

Minify CSS

Μέθοδος Ένωσης

Compine CSS JS

Έχετε πρόβλημα ταχύτητας στην ιστοσελίδα σας;

Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει

Η ομάδα της Front Series διαθέτει τους κατάλληλους server και τα κατάλληλα εργαλεία για την κατασκευή μιας άριστης και ταχύτατης ιστοσελίδας ή ενός eshop. Επίσης μπορεί να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε υπάρχον ιστοσελίδα διαθέτετε και να σας δώσει ολοκληρωμένη βοήθεια και λύση.

Οι επιλογές που κάνουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι πάντα οι καλύτερες σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Για απαιτητική κίνηση χρηστών και μεγάλο traffic ιστοσελίδων, συνεργαζόμαστε με Google Cloud Services και Amazon Web Services.

Επίσης πριν από κάθε παράδοση έργου, προχωράμε σε όλες τις τεχνικές τροποποιήσεων κώδικα και υλικού για την σωστή και γρήγορη φόρτωση της ιστοσελίδας ή του eshop.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε σας απορία. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε και να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα στην ταχύτητα ιστοσελίδας που διαθέτετε.

guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια